Včelí produkty z Jimramovska


Jsou přírodním darem z dosud zdravého a čistého prostředí Českomoravské vysočiny.
Vysočina – rodný kraj Jana Karafiáta, autora Broučků

Včelaři Jimramov
Tyto stánky jsou určeny všem současným i budoucím přiznivcům včelařského spolku v Jimramově.Aktuality

2021  Včelařské odkazy

Zařízení na zpracování vosku
Vařák na včelí vosk velký
Vrtáčky rámků a ometač včel
Vyviječ areosolu FURETO
Digitální historické knihy o včelaření
Včelařské vrby sazenice
Zveřejněno 14.6.2021.

2024  Otevřené matečníky

Inormace pro včelaře, kteří mají objednané otevřené matečníky. Matečníky budou k odběru v sobotu 18 května 2024. Vyzvednutí matečníků proběhne kolem 12:00 hodin u Bistra v Jimramově. Čas bude ještě upřesněn.
Zveřejněno 7.5.2024.

2024  Den včel

V pondělí 20 května 2024 opět oslavíme mezinárodní den včel.
Naše organizace oslaví tento den v neděli 19 května 2024 otevřením naučného trubčího stanoviště na "Modráskové naučné stezce", která se nachází mezi Jimramovskými Pavlovicemi a Jimramovem (Domky). Tímto zveme jak včelaře tak i veřejnost na tuto akci.
Akce začne v 10:00 hodin na začátku "Modráskové cesty" u Jimramovských Pavlovic.
Zveřejněno 6.5.2024.

2024   Výroční členská schůze a přednáška

V neděli 10. března 2024 od 12:45 hodin se uskutečníla výroční členská schůze ČSV z.s. ZO Jimramov v budově školy v Ubušíně. Od 14:15 hodin následovala pro včelaře a veřejnost přednáška ing. Oldřicha Veverky z Brna na téma "chov včelích matek, šlechtitelská práce" Tímto zveme všechny zájemce o uvedené téma k účasti ná této zajímavé přednášce, a včelaře na výroční členskou schůzi.
Zveřejněno 20.1.2024 a 10.3.2024.

2023  Výše „národní." dotace je již známa

Na základě rozhodnutí Státního zemědělského intervenčního fondu o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu 1. D. podpora včelařství. Sazba dotace činí 76,46 Kč na zazimované včelstvo.
Při výpočtu dotace byla výsledná částka zaokrouhlena na celé koruny dolů. Termín výplaty 7 ledna 2024 od 13:00 do 15:00 hodin v budově staré školy v Ubušíné.
Zveřejněno 21.12. a 30.12.2023.

2023   Odevzdání směsného vzorku měli

Do 20. ledna 2024 odevzdat jednateli (Zahradní 36) směsné vzorky měli.
Z každého registrovaného stanoviště se odevzdává jeden směsný vzorek na vyšetření přítomnosti roztoče varroa destruktor.
Zveřejněno 2.12.2023.

2023  Otevřené matečníky

Inormace pro včelaře, kteří mají objednané otevřené matečníky. Matečníky budou k odběru v sobotu 27 května 2023. Vyzvednutí matečníků proběhne v 11:30 hodin u Bistra v Jimramově.
Zveřejněno 12.5. a 24.5.2023.

2023  Den otevřených úlů

V sobotu 20 května 2023 opět oslavíme mezinárodní den včelařů. Naše organizace oslaví tento den, "Dnem otevřených úlů a včelínů" pro včelaře a veřejnost v sobotu 20. května 2023.
Akce začne od 9:00 do 10:00 hodin u Eduarda Makovského v Dalečíně prohlídkou včelnice. Pokračovat se bude u Pavla Kozáčka a Josefa Totuška ve Strachujově od 10:30 do 11:30 hodin prohlídkou včelínů.
Příjděte se podívat jak jsou naše včeličky pracovité.
Zveřejněno 11.5.2023.

2023   Přednáška

V neděli 30. dubna 2023 od 14:00 hodin v budově školy v Ubušíně se uskutečnila přednáška pro včelaře a veřejnost, která měla být 19 března. Přednášející MVDr. Jiří Teplý z Květné. Téma "Tlumení nákaz" Tímto zveme všechny zájemce o uvedené téma k účasti ná této zajímavé přednášce.
Zveřejněno 22.3.2023.

2023   Výroční členská schůze a přednáška

V neděli 19. března 2023 od 12:45 hodin proběhla výroční členská schůze ČSV z.s. ZO Jimramov v budově školy v Ubušíně. Následovat bude od 14:00 hodin pro včelaře a veřejnost přednáška MVDr. Jiřího Teplého z Květné na téma "Tlumení nákaz" Tímto zveme všechny zájemce o uvedené téma k účasti ná této zajímavé přednášce, a včelaře na výroční členskou schůzi.
Zveřejněno 24.1.2023 a 4.3.2023.

2022  Výše „národní" dotace je již známa

Na základě rozhodnutí Státního zemědělského intervenčního fondu o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu 1. D. podpora včelařství. Sazba dotace činí 156,61 Kč na zazimované včelstvo.
Při výpočtu dotace byla výsledná částka zaokrouhlena na celé koruny dolů. Termín výplaty v první polovině ledna 2023.
Zveřejněno 22.12.2022.

2022   Odevzdání směsného vzorku měli

Do 21. ledna 2023 odevzdat jednateli(Zahradní 36) směsné vzorky měli.
Z každého registrovaného stanoviště se odevzdává jeden směsný vzorek na vyšetření přítomnosti roztoče varroa destruktor.
Zveřejněno 6.12.2022.

2022   Upozornění

15. 9. 2022 je poslední den k dodání hlášení počtu včelstev na stanovištích k 1. 9. Českomoravské společnosti chovatelů, a.s." odevzdává každý chovatel sám buď poštou nebo na internetu.
Zveřejněno 7.8.2022.

2022  Den otevřených úlů

V pátek 20 května 2022 oslavíme mezinárodní den včelařů. Naše organizace oslaví tento den, "Dnem otevřených úlů a včelínů" pro včelaře a veřejnost v sobotu 21. května 2022.
Akce začne od 10:00 do 11:00 hodin u Vladimíra Dostála na Žadárně prohlídkou včelnice a medárny. Pokračovat se bude u Miroslava Totuška na Širokém poli od 11:30 do 12:30 hodin prohlídkou včelína.
Příjděte se podívat jak naše včeličky pracují.
Zveřejněno 12.5.2022.

2022  Teorie rojení podle Romana Linharta

Genetická teorie rojení včely medonosné (Apis mellifera) a její praktické využití formou protirojových opatření
Zveřejněno 15.4.2022.

2022  Výše „národní" dotace je již známa

Na základě rozhodnutí Státního zemědělského intervenčního fondu o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu 1. D. podpora včelařství. Sazba dotace činí 160,37 Kč na zazimované včelstvo.
Při výpočtu dotace byla výsledná částka zaokrouhlena na celé koruny dolů. Termín výplaty v první polovině února.
Seznam zamítnutých žádostí, důvody zamítnutí a informaci, jak se odvolat naleznete zde
Zveřejněno 20.1.2022.

2021   Odevzdání směsného vzorku měli

Do 22. ledna 2022 odevzdat příteli Josefu Čuprovi směsné vzorky měli.
Z každého registrovaného stanoviště se odevzdává jeden směsný vzorek na vyšetření přítomnosti roztoče varroa destruktor.
Zveřejněno 5.12.2021.

2021   Výzva k odevzání podkladů

Nezapomeňte odevzat svému důvěrníkovi do 3. 9. 2021, nebo jednateli ZO nejpozději do 14. 9. 2021 "Požadavek na dotaci 1.D. Podpora včelařství pro rok 2021" a "podklady pro statistický výkaz pro včelařství v ČR v roce 2021".
Vyplněné "Hlášení o počtu včelstev pro Českomoravskou společnost chovatelů, a.s." od letoška odevzdává každý chovatel sám.
Zveřejněno 17.8.2021.

2021  Zlatá včela

Republikové kolo soutěže Zlatá včela 2021 - kategorie starších žáků.
Již 31. ročník soutěže Zlatá včela 2021 vyvrcholil ve dnech 18. - 20.6.2021 v SOUV Nasavrky. Soutěžilo 35 nejlepších mladých včelařů z celé republiky. Akce byla zahájena v pátek vědomostním testem a obhajobou písemných prací. Další disciplíny probíhaly v sobotu. Včelaříci soutěžili v botanice, mikroskopování, sbíjení rámků, poznávání pomůcek a různých druhů medů. Šest nejlepších změřilo své praktické znalosti na včelnici v Libáni. První místo získal Martin Ondrouch ze SVČ Lužánky Brno, druhé místo Tereza Šusterová z VKM Oderské Vrchy a bronz putoval do VKM Jimramov Pavle Šafrové. !!!Gratulujeme!!!

Včelaři Jimramov

Zveřejněno 27.6.2021.

2021  Výše „národní" dotace je již známa

Na základě rozhodnutí Státního zemědělského intervenčního fondu o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu 1. D. podpora včelařství. Sazba dotace činí 158,41 Kč na zazimované včelstvo.
Při výpočtu dotace byla výsledná částka zaokrouhlena na celé koruny dolů. Termín výplaty snad v první polovině března.
Celkem nesplnilo podmínky dotace 1447 chovatelů s 5 783 včelstvy, a jejich požadavky proto byly zamítnuty. Proti rozhodnutí je možno se odvolat do 15 dnů ode dne doručení. Odvolání podává žadatel, tj. Český svaz včelařů, z.s. Koneční příjemci svá vyjádření musí podávat jeho prostřednictvím. Termín k odvolání uplyne 11.3.2021. Koneční příjemci, kteří jsou mezi těmi, jimž v jejich požadavku nebylo vyhověno, budou informováni.
Zveřejněno 24.2.2021.

2021  Výplata dotace 1.D. v nouzovém stavu ČR v souvislosti s pandemií koronaviru

Výplata dotace 1.D. původně plánovaná na leden se posouvá na únor a březen. Důvodem je podle informace SZIF stále velké množství chovatelů včel, kteří nepodali řádně nebo nepodali vůbec povinné hlášení o počtu včelstev k 1. 9. V současné době pracovníci SZIFu stále ještě kontaktují tyto chovatele v zájmu snížení počtu chyb tak, aby dotace mohla být vyplacena v maximální výši co největšímu počtu konečných příjemců.
Zveřejněno 18.1.2021.

  PF 2021

Včelaři Jimramov

Zveřejněno 8.12.2020.

2020   Odevzdání směsného vzorku měli

Do 23. ledna 2021 odevzdat příteli Josefu Čuprovi směsné vzorky měli.
Z každého registrovaného stanoviště se odevzdává jeden směsný vzorek na vyšetření přítomnosti roztoče varroa destruktor.
Zveřejněno 8.12.2020.

2020   Nařízení státní veterinární správy - nová ochranná pásma

Určeno všem našim včelařům, kteří mají stanoviště včelstev na katastrálním území Dalečín, Hluboké u Dalečína a Veselí u Dalečína.

Nařízení státní veterinární správy.
Zveřejněno 29.10.2020.

2020   Dokumenty a formuláře k dotaci 1.D

Nové pro rok 2020…
Zveřejněno 29.7.2020.

2020   Výroční členská schůze

Náhradní výroční členská schůze ČSV z.s. ZO Jimramov se uskutečnila v neděli 24 května 2020 ve 14:00 hodin v budově školy v Ubušíně.
Zveřejněno 14.5.2020 a 24.5.2020.

2020   Upozornění

Z důvodu, kdy vláda vyhlásila od čtvrtečních 14 hodin v České republice nouzový stav kvůli koronaviru, se veškeré akce ruší. Náhradní termíny budou včas oznámeny.
Zveřejněno 12.3.2020.

2020   Přednáška

V sobotu 21. března 2020 od 14:00 hodin proběhne pro včelaře a veřejnost v budově školy v Ubušíně, přednáška Mgr. Alexandra Barkova z Karlových Varů na téma "Apiterapie a léčení včel v průběhu sezony" Tímto zveme všechny zájemce o uvedená témata k účasti ná této zajímavé přednášce.
Zveřejněno 14.1.2020.

2020   Výroční členská schůze

Výroční členská schůze ČSV z.s. ZO Jimramov se uskuteční v neděli 15 března 2020 ve 14:00 hodin v budově školy v Ubušíně.
Zveřejněno 14.1.2020.

2019   Odevzdání směsného vzorku měli

Do 18. ledna 2020 odevzdat příteli Josefu Čuprovi směsné vzorky měli.
Z každého registrovaného stanoviště se odevzdává jeden směsný vzorek na vyšetření přítomnosti roztoče varroa destruktor.
Zveřejněno 15.12.2019.

  PF 2020

Včelaři Jimramov

Zveřejněno 15.12.2019.

2019   Výše „národní" dotace je již známa

Na základě rozhodnutí Ministerstva zemědělství ČR reg.č. 5546/2019-18140Sý o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu 1. D. Podpora včelařství. Sazba dotace činí 154,00 Kč na zazimované včelstvo.
Zveřejněno 14.11.2019.

2019  Výplata národní dotace

V neděli 17. listopadu 2019 od 14:00 do 15:30 hodin proběhne pro naše včelaře ve škole v Ubušíně, (Směr k Unčínu) výplata dotace v rámci dotačního programu 1. D. Podpora včelařství.
Výši dotace zatím neznám, jakmile ji budu znát, tak ji zde zveřejním.
Zveřejněno 11.11.2019.

2019   Vyšetření včelstev na mor včelího plodu

Informace o vyšetření včelstev na mor včelího plodu.
Zveřejněno 6.11.2019

2019   Úhyny včelstev

Připomínáme povinnost včelařů hlásit úhyny včelstev nad 25 % ze stanoviště na veterinu. Pracoviště Krajské veterinární správy ve Žďáře je povinno vyšetřit všechny stanoviště s tímto úhynem. Důvěrníky prosím, aby kontaktovali včelaře.
Včelaři jsou zároveň povinní vést datumy ošetření. Úhyny hlaste i ZO.
Zveřejněno 6.11.2019

2019   Výzva k odevzání podkladů

Nezapomeňte odevzat svému důvěrníkovi do 31. 8. 2019, nebo jednateli ZO nejpozději do 14. 9. 2019 přílohu k žádosti dotačního programu 1.D. - Podpora včelařství a podklady pro statistický výkaz pro včelařství v ČR v roce 2019.
Odevzdat i vyplněné hlášení o počtu včelstev pro Českomoravskou společnost chovatelů, a.s.
Zveřejněno 30.7.2019.

2019   Oblastní kolo soutěže Zlatá včela 2019, které se konalo v Jimramově

Sponzoři.
Výsledký soutěže mladší kategorie.
Výsledký soutěže starší kategorie.

Odkaz na foto ze soutěže…

Zveřejněno 28.4.2019.

2019   Monitoring úspěšnosti zimování včelstev 2018/19

Vyšetření včelích viróz a nová prezentace monitoringu!.
Zveřejněno 1.4.2019.

2019   Výroční členská schůze

Výroční členská schůze ČSV z.s. ZO Jimramov se uskutečnila v neděli 3 března 2019 ve 14:00 hodin v Penzionu v Borovnici.
Zveřejněno 13.1.2019 a 5.3.2019.

2019   Odevzdání směsného vzorku měli

Do 19. ledna 2019 odevzdat příteli Josefu Čuprovi směsné vzorky měli.
Z každého registrovaného stanoviště se odevzdává jeden směsný vzorek.
Zveřejněno 23.11.2018.

  PF 2019

Včelaři Jimramov

Zveřejněno 12.12.2018.

2018  Výplata národní dotace

V neděli 18. listopadu 2018 od 14:00 do 15:30 hodin proběhla pro naše včelaře v Penzionu v Borovnici, výplata dotace v rámci dotačního programu
1. D. Podpora včelařství. Zveřejněno 23.11.2018.

2018   Výše „národní" dotace je již známa

Na základě rozhodnutí Ministerstva zemědělství ČR reg.č. 5607/2018-17210Sý o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu 1. D. Podpora včelařství. Sazba dotace činí 149,00 Kč na zazimované včelstvo.
Zveřejněno 12.11.2018.

2018   Zájezd do Olomouce

V sobotu 20 října 2018 proběhl zájezd na výstavu zlepšovatelů-vynálezců, prodejců a výrobců včelařských potřeb do Olomouce.
Zveřejněno 10.9.2018.

2018   Výzva k odevzání podkladů

Nezapomeňte odevzat svému důvěrníkovi do 1. 9. 2018, nebo jednateli ZO nejpozději do 14. 9. 2018 přílohu k žádosti dotačního programu 1.D. - Podpora včelařství a podklady pro statistický výkaz pro včelařství v ČR v roce 2018.
Odevzdat i vyplněné hlášení o počtu včelstev pro Českomoravskou společnost chovatelů, a.s.
Zveřejněno 8.8.2018.

2018   Výroční členská schůze

Výroční členská schůze se uskutečnila v neděli 4 března 2018 ve 14:00 hodin v Restauraci ve Věcově.
Zveřejněno 8.3.2018.

2017   Odevzdání směsného vzorku měli

Do 19. ledna 2018 odevzdat příteli Josefu Čuprovi směsné vzorky měli.
Z každého registrovaného stanoviště se odevzdává jeden směsný vzotek.
Zveřejněno 19.12.2017.

  PF 2018

Včelaři Jimramov

Zveřejněno 6.12.2017.

2017  Výplata národní dotace

V neděli 19. listopadu 2017 od 14:00 do 15:30 hodin proběhla pro naše včelaře v restauraci ve Věcově, výplata dotace v rámci dotačního programu
1. D. Podpora včelařství.
Zveřejněno 3.11.2017.

2017   Výše „národní" dotace je již známa

Na základě rozhodnutí Ministerstva zemědělství ČR reg.č. 2015/2017-17210 Sý o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu 1. D. Podpora včelařství. Sazba dotace činí 156,00 Kč na zazimované včelstvo.
Zveřejněno 3.11.2017.

2017   Krádeže

UPOZORŇUJEME NAŠE VČELAŘE, ŽE SE MNOŽÍ KRÁDEŽE VČELSTEV A VYBAVENÍ V NAŠEM REGIÓNU.
Včelaři by si měli svoje včelstva a včelíny dobře zabezpečit a častěji kontrolovat. Také si všímat neznámých aut a lidí kolem stanovišť včelstev. Jedna z možností je instalace fotopastí.
Zveřejněno 6.9.2017.

2017   Výzva k odevzání podkladů

Nezapomeňte odevzat svému důvěrníkovi do 1. 9. 2017, nebo jednateli ZO nejpozději do 15. 9. 2017 přílohu k žádosti dotačního programu 1.D. - Podpora včelařství a podklady pro statistický výkaz pro včelařství v ČR v roce 2017.
Letos je opět potřeba také s žádostí o dotaci odevzdat i vyplněné hlášení o počtu včelstev pro Českomoravskou společnost chovatelů, a.s.
Zveřejněno 16.8.2017.

2017   Zájezd

V sobotu 22. července 2017, proběhl zájezd do Poliz na včelařskou farmu přítele Doležala spojenou s prohlídkou zámku Hrádek u Nechanic a Bonsai centra v Libčanech. Informace na tel.725690406
Zveřejněno 12.5.2017.

2017   Výroční členská schůze

Výroční členská schůze se uskutečnila v neděli 5 března 2017 ve 14:00 hodin v Penzionu v Borovnici.
Zveřejněno 22.1.2017.

2017   Odevzdání směsného vzorku měli

Do 20. ledna 2017 odevzdat příteli Josefu Čuprovi směsné vzorky měli.
Z každého registrovaného stanoviště se odevzdává jeden směsný vzotek.
Zveřejněno 21.11.2016.

  PF 2017

Včelaři Jimramov

Zveřejněno 21.11.2016.

2016  Výplata národní dotace

V neděli 20. listopadu 2016 od 14:00 do 16:00 hodin proběhla pro naše včelaře v restauraci ve Věcově, výplata dotace v rámci dotačního programu
1. D. Podpora včelařství.
Zveřejněno 11.11.2016.

2016   Výše „národní" dotace je již známa

Na základě rozhodnutí Ministerstva zemědělství ČR reg.č. 5814/2016-17210 Sý o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu 1. D. Podpora včelařství. Sazba dotace činí 151,00 Kč na zazimované včelstvo.
Zveřejněno 10.11.2016.

2016   Mapové výstupy ohnisek nebezpečných nákaz a ochranných pásem.

Varroa destructor…

2016   Vyšetření moru včelího plodu Kraj Vysočina

Do dokumentů přidána závěrečná zpráva příiomnosti moru včelího plodu Kraj Vysočina.

2016   Přednáška

V neděli 3. dubna 2016 od 14:00 hodin proběhla pro včelaře v restauraci Jimram v Jimramově, přednáška přítele ing. Josefa Janouška z Rosic na téma "Chov včelích matek a šlechtitelská práce".Tímto příteli Janouškovi ještě jednou děkujeme za pěkně pojatou přednášku.

2016   Výroční členská schůze

Výroční členská schůze se uskutečnila v neděli 6.března 2016 ve 14:00 hodin v restauraci Jimram.

2016   Odevzdání směsného vzorku měli

Do 20. ledna 2016 odevzdat příteli Josefu Čuprovi směsné vzorky měli.
Z každého registrovaného stanoviště se odevzdává jeden směsný vzotek.

  PF 2016

Včelaři Jimramov

2015  Výplata národní dotace

V neděli 15. listopadu 2015 od 8:30 do 10:00 hodin proběhla pro naše včelaře v restauraci Jimram v Jimramově, výplata dotace v rámci dotačního programu 1. D. Podpora včelařství.

2015   Výše „národní" dotace je již známa

Na základě Rozhodnutí Ministerstva zemělství ČR o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu 1. D. Podpora včelařství. Sazba dotace činí 128,00 Kč na včelstvo.

2015   Odběr vzorků k monitoringu moru včelího plodu

Odběr vzorků pro účely vyšetření na mor včelího plodu bude proveden v době ošetřování včelstev na varroázu a bude hrazen Krajem Vysočina. Je nutno dodat měl napadanou pouze na podložkách. PODLOŽKA MUSÍ POKRÝVAT CELÉ DNO!!!!!! NEVYŠKRABOVAT NIC ZE DNA ÚLŮ!!!!!!!!!!!!! Ve vzorku musí být měl ze všech včelstev na stanovišti (Maximální počet včelstev v jednom vzorku je 25). Po odběru měli na mor včelího plodu, budou vloženy čisté podložky na sběr měli pro vyšetření na varroázu.

2015   Výzva k odevzání podkladů

Nezapomeňte odevzat svému důvěrníkovi do 1. 9. 2015, nebo jednateli ZO nejpozději do 15. 9. 2015 přílohu k žádosti dotačního programu 1.D. - Podpora včelařství a podklady pro statistický výkaz pro včelařství v ČR v roce 2015. Formuláře jsou umístěny v "Dokumentech". Letos je opět potřeba také s žádostí o dotaci odevzdat i vyplněné hlášení o počtu včelstev pro Českomoravskou společnost chovatelů, a.s.

2015   Zlatá včela

"Výsledky kola soutěže Zlatá včela 2015, které se konalo
2. května 2015 v Bobrové".
Foto v galerii.

2015   BEZ MEDU TO NEJDE

"Reakce na pomluvy programu Bez medu to nejde".

2015   Převratný materiál v léčení varroázy.

"Svítkova metoda".
"Varroáza".

2015   Přednáška

V neděli 22. března 2015 od 14:00 hodin proběhla pro včelaře a širokou veřejnost v restauraci Jimram v Jimramově, přednáška MUDr. Jany Hajduškové z Metylovic na téma "Včelí produkty a apiterapie". Tímto chci ještě jednou poděkovat paní MUDr. Janě Hajduškové za velmi zajímavě podanou přednášku.

"Plakát".

2015   Výroční členská schůze

Výroční členská schůze se uskutečnila v neděli 1.března 2015 ve 13:00 hodin v restauraci Jimram. Po schůzi od 15:00 hodin proběhla přednáška Josefa Jaroše z Věžnice u Havlíčkova Brodu. Téma "Včelaření trochu jinak".

2015   Odevzdání směsného vzorku měli

Do 18. ledna 2015 odevzdat příteli Josefu Čuprovi směsné vzorky měli. Z každého registrovaného stanoviště se odevzdává jeden směsný vzotek. Správný popis vzorků v sekci "Zdraví včel".

  PF 2015

Včelaři Jimramov

2014  Výplata národní dotace

V neděli 16. listopadu 2014 od 14:00 hodin proběhne pro naše včelaře v restauraci Jimram v Jimramově, výplata dotace v rámci dotačního programu 1. D. Podpora včelařství.

2014   Výše „národní" dotace je již známa

Na základě Rozhodnutí Ministerstva zemělství ČR registrační číslo 679/2014-17250Sý o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu 1. D. Podpora včelařství. Sazba dotace činí 126,00 Kč na včelstvo.

2014   Výzva k odevzání podkladů

Nezapomeňte odevzat svému důvěrníkovi nebo jednateli ZO nejpozději do 15.9.2014 přílohu k žádosti dotačního programu 1.D. - Podpora včelařství a podklady pro statistický výkaz pro včelařství v ČR v roce 2014. Letos je potřeba také s žádostí o dotaci odevzdat i vyplněné hlášení o počtu včelstev pro Českomoravskou společnost chovatelů, a.s.

2014   Nepodceňujme varroázu.

Nepodceňujme varroázu, zejména ne letos.

V posledním časopisu Včelařství č.7, vyšel článek dr. Ing. Františka Kamlera s názvem „Nepodceňujme letní monitoring výskytu Varroa destructor“. I při jiných příležitostech byla včelařská veřejnost v souvislosti s mimořádným vývojem počasí od jara letošního roku několikrát upozorněna na možné nadměrné rozmnožení roztočů ve včelstvech v letních měsících, a to až do té míry, která ohrožuje život včelstev.

Zdaleka ne všechny ZO a OO ČSV mají zorganizováno systematické sledování vývoje této nákazy kombinací známých metod, aby získali poznatky co nejvíce objektivní. Ale z četných ústních sdělení od zodpovědných funkcionářů i od jednotlivců z řad chovatelů, stejně i z vlastních pozorování, lze vyvodit závěr, že varroáza nabyla takové intenzity, která s velkou pravděpodobností ohrozí zimní generaci včel. Důsledky takového stavu známe z období let 2007/2008.

Proto je nejvyšší čas zorganizovat a provést příslušná léčebná opatření. Letošní včelařský rok z chovatelského hlediska nejprve vypadal velmi slibně, ale výkyvy počasí a především mimořádné sucho ho nasměrovaly mezi výnosově slabé. Za daného stavu bychom neměli našim včelstvům ještě více uškodit zanedbáním péče o jejich zdraví.

Stříbro, 18. 7. 2014.

MVDr. Jan Krabec,

Předseda Komise RV pro zdraví včel.

2014   Zájezd

Na sobotu 7. června 2014, připravujeme zájezd do Rakouska (Mistelbach-oplozovací stanice a Poysdorf-stanoviště včel) a Jižní Moravu (Lednice) Informace na tel.725690406

2014   Přednáška

V neděli 16. března 2014 od 14:00 hodin proběhne pro včelaře v restauraci Jimram v Jimramově, přednáška přítele MUDr. Radka Hubače z Rokytna u Sezemic na téma "Tlumení nákaz včelstev během roku".

2014   Výroční členská schůze

Výroční členská schůze se uskuteční v neděli 23.2.2014 ve 14.oo hodin v restauraci Jimram.
Na záčátku schůze proběhne kulturní vystoupení dětského souboru pí. Makovské v délce 15 minut.
Na závěr schůze bude promítnut film „Více než med“.

2014   Státní veterinární správa

Metodika kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace na rok 2014.

Nařízení Státní veterinární správy.

2014   Odevzdání směsného vzorku měli

Do 20. ledna 2014 odevzdat příteli Josefu Čuprovi směsné vzorky měli. Z každého registrovaného stanoviště se odevzdává jeden směsný vzotek. Správný popis vzorků v sekci "Zdraví včel".

2013  Výplata národní dotace

V neděli 17. listopadu 2013 od 14:00 hodin proběhne pro naše včelaře v restauraci Jimram v Jimramově, výplata dotace v rámci dotačního programu 1. D. Podpora včelařství.

2013   Výše „národní" dotace je již známa

Dnes bylo ČSV doručeno rozhodnutí Ministerstva zemělství ČR ze dne 7. listopadu 2013 (reg. č. 838/2013-7240Sý) o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu 1. D. Podpora včelařství. Sazba dotace činí 138,00 Kč na včelstvo.

2013   Co se děje ve svazu

Vážení přátelé, v posledních dnech se strhla e-mailová přestřelka, směrovaná mj. i na oficiální e-mail naší ZO. Pokládám proto za vhodné Vás informovat a tuto komunikaci zde zveřejnit.
Pokud budou následovat další reakce, budou sem průběžně přidávány.

1.11.2013 přišel první e-mail tohoto znění:

Vážené předsednictvo RV ČSV, členové RV, OO ČSV a ZO ČSV,
dne 24.10. byl zaslán dopis vyzývající k prošetření celé záležitosti ve věci stáhnutí Otevřeného dopisu s podpisy 74 vedoucích VKM z webových stránek ČSV. Vzhledem k tomu, že doposud nikdo nereagoval a materiál nebyl na webových stránkách obnoven, zasílám Otevřený dopis 2 a žádám o projednání.

S pozdravem Marie Knödlová

Zpráva obsahovala tyto přílohy:

Dopis 1.

Dopis 2.

Dopis 3.

2.11.2013 reagoval pan Pospíšil

Reakce pana Pospíšila.

3.11. panu Pospíšilovi odpověděl př. Nešpor takto:

Pane Martine Pospíšile!

Řada pravopisných chyb ve Vašem otevřeném dopise značně snižuje hodnocení Vašeho intelektu, potažmo zpochybňuje důvěryhodnost zdrojů různých nařčení prosáklých v celém Vašem destruktivním pamfletu. Jak můžete „pečlivě sledovat situaci a vývoj v ČSV“, když nejste ani členem RV. Sám jsem jednatelem OO ČSV,o.s. v Uherském Hradišti, a nedostávají se ke mně žádné zprávy podobného typu, abych je mohl zveřejnit - a obhájit. Proto řadím Vaše informace za zprostředkované a někým zmanipulované. Jedinou výjimkou je, že za nevyčerpání dotací v Nasavrkách s následným vznikem penále, by měl někdo nést odpovědnost. Rozhodně to není předseda RNDr. Švamberk, ten řeší už jen dopady chyb předchozího sekretariátu svazu. Smutné je na tom to, že jedinci, na které by snad mohla odpovědnost padnout, se permanentně zúčastňují jednání PRV jako „čestní členové“. V stávající situaci ani tomu nemůže předseda svazu zabránit, protože platná legislativa ČSV (Řád pro udělování čestných ocenění, čl.12) to připouští. Další „Porušování stanov… atd“, jsou irelevantní útoky, protože se jedná jen o Váš subjektivní pohled, v některých případech opět zprostředkovaný. Jsou cílené na znesnadnění práce PRV, především na samotného předsedu svazu. Vést k tomu polemiku je zbytečné, a myslím si, že by nebyla na patřičné úrovni.

S pozdravem Nešpor František

3.11.2013 přišel také další e-mail od paní Knödlové:

Dobrý den,

dovoluji si vzhledem k rozvinuté debatě a reakcím na ni, zaslat reakci pana předsedy ČSV RNDr. Václava Švamberka. Z mého pohledu zřizovatele Včelařského naučného areálu v Chlebovicích a člověka, který se stará o rozvoj tohoto areálu, shánění financí a vyúčtování, nejsou uváděné částky v žádném případě nadnesené. Posoudit to mohou lidé, které s těmito záležitostmi přicházejí do styku, vědí, kolik práce je

za každým takovým dílem. Je škoda, že se útočí na věci, které pomáhají propagaci včelařství a hlavně vzdělání. Věřím tomu, že by se našly mnohé jiné výdaje, které nejsou pro náš svaz tak přínosné.

S pozdravem Marie Knödlová

Reakce RNDr. Václava Švamberka.

5.11.2013 napsal př. Strnad:

Dobrý den paní Knodlová a pane Švamberku.

Po skončení sjezdu se pořád něco děje okolo předsedy.Máme za to a možná že je to pravda že se do RV ČSV dostali lidé kteří to vůbec se svazem nemyslí dobře. Mají jen svoje cíle záměry které chtějí pro sebe a ne aby RV pracoval tak jak má. Co dělají ostatní zástupci v RV ČSV ti raději drží hubu protože neví kam bude foukat vítr kdyby náhodou.Nedovedem si představit odvolání předsedy.V předsednictvu je možná cca 70 osob aby hájily zájmy nás včelařů ale opak je pravdou,raději budou přihlížet jak pár přátel (to se ani tak nedá nazvat) si dělají v RV ČSV co chtějí.To není žádná síla cca 70 zástupců aby rebelující odešly. Nebo snimy také drží basu.

S pozdravem Strnad ZO Trhanov

6.11.2013 zaslal pan Pospíšil zprávu,

kterou z důvodu zachování přehlednosti umisťuji do samostatného souboru

Reakce pana Pospíšila.

7.11. 2013 v časných ranních hodinách reagoval předseda ČSV př. Švamberk,

Jeho vyjádření si můžete přečíst zde,

Reakce RNDr. Václava Švamberka.

7.11.2013 paní Knödlová zaslala informaci o zveřejňování dalších dokumentů na vlastních stránkách:

Včelí obchůdek.…

7.11.2013 Požádal pan Ikavec o zveřejnění níže uvedených dokumentů. Píše:

Dne 27.10.2013 jsem se dotazoval na e-mailu redakce@vcelarstvi.cz – bez reakce!

Opakoval jsem dotaz u místopředsedy Hrabáka – obdržel jsem rychlou odpověď. Abych si udělal názor z více odpovědí pokračoval jsem dále.

Dne 4.11.2013 jsem se tedy rozhodl dotazovat přímo u předsedy – bez reakce!

Možná při zveřejnění se odpovědí dočkám jako se dočkali jiní zde zveřejnění.

Reakce na úvodníky 27. 10. 2013.

Reakce na úvodníky Švamberk 4. 11. 2013.

7.11.2013 dorazila výzva OO ČSV Zlín:

Vážení přátelé,

v příloze Vám posílám výzvu OO ČSV, o.s., Zlín k řešení problematiky a dehonestace předsedy ČSV RNDr. Václava Švamberka.

S pozdravem hezkého dne

Jaroslav Studeník – předseda OO ČSV Zlín

Příloha je uložena zde:

Výzva OO ČSV Zlín.

11.11.2013 reakce Mgr.Václava Sciskali na úvodník Včelařství 11 ,

Využívám tohoto média abych Vás informoval o tom jak jsem zareagoval na Úvodník paní redaktorky v časopise Včelařství č.11/2013.

Tuto reakci jsem poslal s žádostí o vytištění v nejbližším čísle časopisu Včelařství do redakce, ale situace z posledních dnů mi nedává garanci, že tato moje reakce bude otištěna.

Na posledním RV ČSV po rezignaci některých členů PRV a po nevyslovení důvěry ostatním členům PRV s předsedou, tito odmítli na své funkce rezignovat, proto byli následným hlasováním odvolání. Atmosféra, kterou tito lidé vnášeli do jednání není hodna slušného člověka a už vůbec není hodná funkcionáře statutárního orgánu našeho spolku.

Mám už signály, že i přes odvolání hledají podporu pro zvrácení tohoto stavu.

Vážení přátelé, náš ČSV o.s. je na historické křižovatce. V lednu, na mimořádném zasedání RV ČSV budeme volit nového předsedu a nové PRV ČSV. Vedení by měla převzít pravda, rozum a kolegialita. Tým, který včelaře spojí, motivuje a pomůže opět spolek vrátit svým členům.

Je na členech RV koho zvolí a Vy ve svých ZO a OO žádejte po nich zodpovědnost.

Sledujte dění ve svém spolku a nenechejte ho kariéristům, lhářům a vykutáleným příživníkům.

Omlouvám se těm, které to nezajímá, ale já si myslím, že by to měli vědět všichni členové ČSV o.s.

S úctou Mgr.Václav Sciskala

Reakce na Úvodník Včelařství 11 je uložena zde:

11.11.2013 reakce na výzvu OO ČSV Zlín,

Vážení přátelé,

OO ČSV Klatovy plně souhlasí s výzvou OO ČSV Zlín.

Také včelaři v okrese Klatovy plně podporují předsedu ČSV př. RNDr. Václava Švamberka ve funkci předsedy svazu.

S přátelským pozdravem Jaroslav Kreuzer - jednatel OO ČSV Klatovy

11.11.2013 reakce na výzvu OO ČSV Zlín,

NEPROJEDNÁ VÝZVA MLUVÍCÍ ZA ČLENSKOU ZÁKLADNU OKRESU TO JE HODNĚ KOMICKÁ VÝZVA....

ing. Kalenda Jiří předseda ZO ČSV Zlín

12.11.2013 Komentář Jaroslava Hrabáka k jednání RV, které se konalo 9-10.11.2013.

Vážení přátelé,

na zasedání RV o tomto víkendu jsme byli svědky rezignací pěti členů PRV (včetně mé osoby). Bohužel ani po nevyslovení důvěry PRV nedošlo k sebereflexi u zbylých členů, kteří velmi silně bojovali o své funkce. Poté následoval akt, který rozhodně není běžný. Dokonce si nepamatuji, že by se někdy dříve odehrál. Zbylé předsednictvo (včetně předsedy) bylo odvoláno. Věřím, že i členové, kteří nesouhlasili s odvoláním PRV nakonec tento demokratický, většinový názor RV akceptovali. Tento souhlas ostatně dali najevo jednoznačným schválením usnesení (nikdo nebyl proti, dva členové RV se zdrželi hlasování)

Důvody své rezignace jsem vysvětlil na zasedání RV a následně i v dopise adresovaném členům RV. Vím, že někteří zastánci současného předsedy argumentovali tím, že je potřeba udržet celistvost svazu a zabránit jeho rozštěpení. Já jsem naopak přesvědčen, že kroky odvolaného předsednictva, jehož jsem byl i já členem, spíše vrážely klíny do jednoty ČSV a v blízké budoucnosti by vedly k oddělení některých organizačních složek (konkrétní případy jsou všeobecně známy). Stejný názor mi potvrdili i další odstoupivší členové PRV. Ostatně s návrhem poskytnout do zástavy pozemek (jako zástavu finančnímu úřadu pro povolení splátkového kalendáře) v Křemencové nepřišel nikdo z „rebelů“, „pučistů“, nebo jak jsme také nazýváni, ale sám pan předseda Švamberk. Naopak hlavním odpůrcem tohoto řešení byl Dr. Brückler.

Stále věřím, že se nám na mimořádném volebním zasedání RV povede vybrat takové předsedu, který přinese do ČSV jednotu, vytyčí jasný směr, kterým by se měl svaz ubírat. Bude důstojně reprezentovat ČSV. Domnívám se, že v současnosti je nutné především atmosféru nevyostřovat (ostatně rozhodnutí o odvolání PRV je dle mého názoru neměnné), ale věnovat se hledání vhodného kandidáta na předsedu.

S pozdravem Jaroslav Hrabák

Usnesení Republikového výboru je uložena zde:

13.11.2013 Komentář RNDr. Václava Švamberka k jednání RV, které se konalo 9-10.11.2013.

Vážení přátelé,

Využívám této cesty k Vašemu informování především proto, že př. Hrabák si mě dovolil v uplynulých dnech vyzvat, abych nepoužíval ke sdělování závažných skutečností včelařské veřejnosti webové stránky ČSV. Je to sice poněkud zvláštní požadavek na řádně zvoleného a dosud nikdy i přes mnoho pokusů neodvolaného předsedu ČSV (hrubým porušováním stanov ČSV to není možné ani zákonné), ale přesto mně nečiní problém respektovat přání př. Hrabáka, abych na webu ČSV nepublikoval. Budu rád, když si na mém blogu přečtete mé názory nejen na vývoj v posledních dnech ale i na naše společné problémy.

Na rozdíl od jiných jsem v těchto názorech velmi konzistentní.

S přáním hezkých klidných dnů Vám i Vašim včelstvům RNDr. Václav Švamberk předseda ČSV, o.s.

Níže v textu si dovolím reagovat na informace rozeslané dnes př. Hrabákem, bývalým místopředsedou PRV ČSV

Černě je uveden původní text, tučně můj komentář.

Vážení přátelé,

na zasedání RV o tomto víkendu jsme byli svědky rezignací pěti členů PRV (včetně mé osoby). Bohužel ani po nevyslovení důvěry PRV nedošlo k sebereflexi u zbylých členů, kteří velmi silně bojovali o své funkce.

Nevyslovení důvěry (většinou jediného hlasu) proběhlo po předem připravené akci a vyjádření přání některých přátel skončit z důvodů rodinných (př. Gazda, př. Krabec). Pouze 3 přátelé vystoupili přímo s kritikou práce předsednictva a pouze 2 se ohrazovali ostře, bohužel však hlavně formou bezobsažných frází proti mé osobě (př. Hrabák, př. Brückler). Hlasování proběhlo na žádost samotného předsednictva o vyslovení nedůvěry, které inicioval na jednání předsednictva předcházející den př. Brückler. Změnu na hlasování o důvěře prosadil svým protinávrhem na začátku zasedání př. Sciskala. ( Z hlediska "nevyslovení důvěry" zde totiž postačí méně hlasů než má-li být vyslovena nedůvěra - viz níže...) Boj za odstranění demokraticky zvoleného předsedy probíhal a probíhá po celou dobu mého funkčního období. Započal měsíc po mém zvolení sérií velmi nevybíravých e-mailů a pokračoval lživým anonymním sdělením těsně před prvním zasedáním o jakémsi tunelu na ČSV prostřednictvím výroby DVD, na které jsem již musel reagovat trestním oznámením a podařilo se i dohledat počítač, z něhož byly tyto lživé e-maily rozesílány. Po několika dalších marných pokusech, které vyvrcholily neúspěšným snažením o vyjádření nedůvěry mé osobě v srpnu letošního roku, se moji protivníci, jejichž jediným skutečným programem a motivem je snaha o výměnu mé osoby ve vedení svazu a tím i předsednictva za každou cenu, soustředili na erozi statutárního orgánu - předsednictva samotného - trpělivým přesvědčováním, aby někteří dosud se mnou spolupracující členové přešli do tábora mých protivníků. Poprvé se to projevilo vzápětí po srpnovém RV, kdy k mému překvapení, když jsem doufal, že bude trochu klidnější atmosféra na práci přispěchal s př. Hrabák e-mailem s "klíčovým" sdělením, že nevyjádření nedůvěry neznamená vyjádření důvěry předsedovi a zahájil sérii útoků proti mé práci i práci předsednictva s potřebou zařazování bodu "systém práce PRV" na jeho jednání. Leitmotivem těchto diskusí byla typická bezobsažná fráze : věci se nelepší, spíše naopak. Bez sebemenšího náznaku, co že se to nelepší nebo snad dokonce zhoršuje. Naopak trvám na tom, že stav ČSV není v ničem horší, než byl v době, kdy jsem se stal předsedou, právě naopak. Ovšem hledání čehokoliv, co se dá zpochybnit v rámci bodu "systém práce PRV" znamená ztrátu až několika hodin, jestliže se opakovaně vyjadřuje 11 členů PRV a 3 - 4 hosté...Se zařazením tohoto bodu tak přišel člověk, který nedokázal zajistit za 2 roky splnění jediného úkolu vědecké komise, tedy snad vyjma jediného úkolu (Malého výkladového včelařského slovníku), který jsem za komisi zpracoval sám. V září ještě vše díky novému systému projednávání bez přátel Hrabáka a Brücklera proběhlo hladce a v dobrém čase, v říjnu již se zařazením tohoto bodu a navíc při odchodu př. Hrabáka a dalších v 15.00 nebylo možné vůbec splnit agendu jednání a obstrukce slavily úspěch...Jednání pak muselo pokračovat následující týden. Můj přístup k tomuto bodu byl přitom diametrálně odlišný, provedl jsem v PRV stručně a jasně kontrolu hlavních konkrétních úkolů, které jsem všem členům PRV připomněl písemně v polovině května tohoto roku.

Jinak o posledním víkendu o své funkce nikdo nebojoval, zato silně bojovali ti, kteří usilovali o odvolání předsedy a předsednictva. Probíhala intenzivní zákulisní jednání a dokonce i v bistru, světe div se, kromě přesvědčovacích aktivit proběhla unikátní platba útraty iniciátorem hlasování o nedůvěře PRV za celý sál...

Poté následoval akt, který rozhodně není běžný. Dokonce si nepamatuji, že by se někdy dříve odehrál. Zbylé předsednictvo (včetně předsedy) bylo odvoláno. Věřím, že i členové, kteří nesouhlasili s odvoláním PRV nakonec tento demokratický, většinový názor RV akceptovali. Tento souhlas ostatně dali najevo jednoznačným schválením usnesení (nikdo nebyl proti, dva členové RV se zdrželi hlasování) viz usnesení Republikového výboru

Zde si patrně již př. Hrabák uvědomuje zásadní chybu, která vznikla nesprávným výkladem jednoznačného znění stanov a uvedením Republikového výboru Českého svazu včelařů, o. s. v omyl přítomnými právníky. Odvolání se totiž nemůže uskutečnit většinou jediného hlasu z přítomných ale nezbytně vyžaduje více než 2/3 všech členů RV ! Níže proto uvádím stanovisko ze "včelařské konference" od přítele Dvorského, jehož organizace si jak známo pod jeho vedením odhlasovala oddělení od ČSV, a přesto je př. Dvorský velmi aktivní při jednání RV a v závěru posledního jednání se již i pozičně sblížil s př. Hrabákem. Ze sdělení př. Dvorského je zřejmé, jak neuvěřitelně se manipulovalo "právním výkladem" po hlasování o odvolání PRV s názorem celého RV. Dále následuje jedno z několika jednoznačných sdělení od právníků, které mně v uplynulých dnech byly zaslány.

Důvody své rezignace jsem vysvětlil na zasedání RV a následně i v dopise adresovaném členům RV. Vím, že někteří zastánci současného předsedy argumentovali tím, že je potřeba udržet celistvost svazu a zabránit jeho rozštěpení. Já jsem naopak přesvědčen, že kroky odvolaného předsednictva, jehož jsem byl i já členem, spíše vrážely klíny do jednoty ČSV a v blízké budoucnosti by vedly k oddělení některých organizačních složek (konkrétní případy jsou všeobecně známy). Stejný názor mi potvrdili i další odstoupivší členové PRV. Ostatně s návrhem poskytnout do zástavy pozemek (jako zástavu finančnímu úřadu pro povolení splátkového kalendáře) v Křemencové nepřišel nikdo z „rebelů“, „pučistů“, nebo jak jsme také nazýváni, ale sám pan předseda Švamberk. Naopak hlavním odpůrcem tohoto řešení byl Dr. Brückler.

Jako předseda nikdy neodmítám hovořit s každým, kdo má skutečně pozitivní zájem o zlepšení stavu českého včelařství. Velmi si cením slušně vedené diskuse i s názorovými protivníky. Bohužel sprostě bezobsažná a nedůstojná argumentace typu :"spíše vrážely klín do jednoty ČSV", "konkrétní případy jsou všeobecně známy", "stejný názor potvrdili i další odstoupivší členové..." bez jediného konkrétního faktu je směšná. Ještě větší ubohostí je argumentace o špatnosti předsedy, který navrhl dát do zástavy pozemek v Křemencové. Krátce tedy uvedu fakta na která př. Hrabák zapomíná. Pozemky pod našimi budovami v Křemencové a na dvoře tohoto objektu mají hodnotu 31 mil. Kč. ČSV je získal bezúplatným převodem od státu. Jedna velmi malá část pozemku (několik metrů čtverečních "zahrádky vzadu na dvoře") je oceněna na 2,5 mil. Kč. Ten pozemek by nikdo nechtěl, neměl by k němu ani přístup. Jeho cena je přesně ta, kterou FÚ požadoval do zástavy za ručení splátek penále za porušení rozpočtové kázně ČSV v letech 2005 - 2008. Namísto tohoto návrhu, který stále považuji za rozumný, byl po nebývale ostré a dlouhé diskusi demagogicky prosazen návrh, že budeme ručit celou stanicí Jabloňany, kterou postavili naši předkové a jejíž hodnota i možná využitelnost pro jiné subjekty je podstatně větší. V čem asi spočívá chyba návrhu předsedy ? Myslím, že pouze v tom, že lepší návrh předložil on sám.

Stále věřím, že se nám na mimořádném volebním zasedání RV povede vybrat takové předsedu, který přinese do ČSV jednotu, vytyčí jasný směr, kterým by se měl svaz ubírat. Bude důstojně reprezentovat ČSV. Domnívám se, že v současnosti je nutné především atmosféru nevyostřovat (ostatně rozhodnutí o odvolání PRV je dle mého názoru neměnné), ale věnovat se hledání vhodného kandidáta na předsedu.

Ano příteli, myslím, že už jsi nám v tomto posledním odstavci vytyčil zásady svého vlastního volebního programu a Tvé budoucí kandidatury. Promiň, ale za předložení tak bezobsažných frází bych se styděl, sdělení před závorkou mě opět bez jediného argumentu vyzývá nedemokraticky k odstoupení a sdělení v závorce dokonce odráží Tvůj názor a snahu nedemokraticky vnutit čtenářům představu, že stanovy ČSV jsou cárem papíru, kterým není třeba se řídit. To se však velice mýlíš. Jinak své zásady jsem mimo jiné vysvětlil v článku Tři sloupy v časopise Včelařství a byl jsem poněkud konkrétnější

Václav Švamberk, předseda ČSV, o. s.

S pozdravem Jaroslav Hrabák

Stanovisko právníka k výkladu stanov, jak skutečně zazněl od p. Mgr. Machové na jednání RV a zprostředkoval jej př. Dvorský na včelařské konferenci

Pro informaci posílán názor člena RV ČSV Leoše Dvorského, který je zveřejněný na včelařském fóru......:

"Kvorum bylo počítáno velice přesně, PRV je odvoláno i s předsedou a do 2 měsíců o nynějšíh RV musí být mimořádné RV s přesně schváleným programem a tím jsou volby.

2/3 s tím nemají co dělat, to se týká třeba odvolání člena RV okresem, to musí být pak potvrzeno na RV 2/3 většinou nebo u ÚKRK. To, že budou snahy zpochybnit , zmanipulovat schválené usnesení a ovlivnit členy je jasné. Jenže kde je pak ta slušnost."

A názor právníka ? Výše uvedená argumentace je nesmyslná - odvolání by bylo platné jen tehdy, pokud by pro něj hlasovali 2/3 ze 79 členů RV:

Ještě jednou jsem se na to díval a podle § 6 odst 8 Republikový výbor může pouze na návrh okresní organizace po předchozím projednání předsednictva a na návrh předsednictva po předchozím projednání s příslušným OO ČSV rozhodnout hlasováním o odvolání člena republikového výboru z funkce, neplní-li dlouhodobě úkoly vyplývající z jeho funkce.

takže tady je první podmínka - musí zde být a) návrh okresu nebo b) návrh předsednictva a jeho předchozí projednání s okresem, a zároveň splněna podmínka dlohodobého neplnění úkolů u odvolávaného člena Předsednictva, jinak není možné nikoho odvolat z funkce v předsednictvu !!!

Trvám na tom, že podle § 28 odst. 7. Usnesení o odvolání člena ústředního orgánu (kterým je i Předsednictvo) z funkce je platné jen a jen tehdy , hlasovali-li pro něj více než dvě třetiny všech členů příslušného ústředního orgánu (tedy v našem případě RV, tedy republikového výboru !!!) , nikoliv odvolání člena ústředního orgánu okresem, okres takovou pravomoc nemá a může pouze s poukazem na § 6 odst 8 (viz výše) podat návrh na odvolání, ale nikoliv provést samotné odvolání, takovou kompetenci nemá nikdy, ani při 2/3, ani při 100 % kvóru !!!

Ten výklad je více než účelový, ten je přímo zločinný a v přímém rozporu s textem stanov, žádný právník to nemůže obhájit !!!

Ještě pro informaci jak je to s vyjádřením důvěry - rozhoduje většina ze všech přítomných, při vyjádření nedůvěry však musí být dosaženo většiny ze všech členů orgánu. V našem případě by to muselo být 40 hlasů pro nedůvěru celkem. Ani ta ovšem odvolání neznamená - k odvolání musí být vždy dosaženo více než 2/3 hlasů všech členů orgánu. Tak kolikrát se bude muset ještě hlasovat k naplnění přání př. Hrabáka a dalších jím trefně pojmenovaných "pučistů"? Kdepak je opravdu ta slušnost?

13.11.2013 Výzva Zdeněka Lenčuka k tématu "Co se děje ve svazu.

Touto výzvou se obracím na členy našeho svazu, na funkcionáře OO a ZO.

Jsem dlouholetý funkcionář naší včelařské organizace. Byl jsem členem(tehdy) ÚV, jednatelem OO a předsedou ZO. Nyní jsem předsedou OO a jednatelem ZO. Co zde předkládám, jsou pouze moje názory, neprezentuji názor ani ZO, ano OO. Nechci vyvolávat další diskuzi, ale zájem o budoucnost našeho svazu mi nenechá čekat s rukama v klíně až se vše nějak vyřeší. Následující řádky nejsou psány ani na podporu, ani proti komukoliv v rozvířené diskuzi. To moc situaci nepomáhá. Řešení jakéhokoliv sporu, nejen nyní, ale i v budoucnosti , vidím v důsledném dodržování stanov a kontrole jejich plnění. Ať je pravda na straně předsedy, nebo jeho oponentů, neřešme to házením špíny na jednoho, či druhého.

To situaci nevyřeší. Vyřešit ji může jen demokratická diskuze na dané svazové úrovni.

Dle mého názoru a zkušenosti je třeba zpřísnit kontrolu práce všech orgánů svazu. Od toho máme KRK, která jsou k tomu sjezdem pověřena. Požadujme aby konala. Ne pouze kontrola financí, ale tak jak je ve stanovách, také dodržování stanov a plnění usnesení. Pokud toto bude fungovat, nedozvíme se, že redaktorka byla vybrána podivným způsobem, že usnesení nejsou plněna atd. Pokud KRK nebude plnit své úkoly, je problém. Nad ni nikdo než sjezd nestojí a jen sjezdu se může zodpovídat.(Ale i to je v našich rukou. Proč v přípravě sjezdu mlčíme a zodpovědně nepřipravujeme. Po sjezdu už sklízíme výsledek naší práce.) Ale každý člen má právo vědět jak KRK koná a jaké jsou závěry kontrol.

Druhou věcí je RV. Jsou to lidé, které jsme si na okresech zvolili, aby nás zastupovali. Proč tomu nevěnujeme pozornost při Okresní konferenci a nevybereme vždy ty, kteří si budou svěřený úkol plnit. Proč se nyní dozvídáme, že jen malá část se do práce v RV zapojí a ostatní jen odkývou co se jim předloží? Je na OO, aby od svých zástupců žádala informace a také to, aby jejich požadavky na RV přednesla a prosazovala.

To za nás nikdo než my sami neudělá.

Informovanost členů je další problém. V dnešní době internetu a obrovské informovanosti je s podivem, že kdokoliv z PRV má negativní postoj k zveřejnění čehokoliv na svazovém webu. O tom co se děje ve svazu na úrovni PRV, RV, sekretariátu i redakce má každý člen právo být informován. Ale ty informace musí být nestrané a kompletní. Ne jen nějaká upravená a velmi zkrácená verze. K tomu, aby každý člen byl informován, ale je třeba, aby zápisy ze všech jednání byly k dispozici.

A to ne tak jak se doposud děje. Co je za informaci ve stylu.... bylo jednáno o návrhu př. xy... PRV (RV, KRK)bude řešit. Toť vše. Jak řešit, kdo bude zodpovídat a následně informace že bylo vyřešeno a jak už chybí. Nebo kontrola usnesení z minulého zasedání..... byla provedena kontrola usnesení. Nyní se ptám, jak byly jednotlivé body splněny, kdo nese zodpovědnost a jaký bude závěr v případě neplnění. V diskuzi nyní zaznívá, že se tak neděje. Jak je to tedy.

Proč nemohou být na webu zápisy takto podrobné? Ve společnosti je nyní běžné právo na informace. Zveřejňuje se mnoho ze života politiků, státních úředníků. Myslím, že i my členové ČSV máme právo na to, byt detailně informováni o tom, jak ti, které jsme volili, nebo jmenovaní, ale z našich financí placení, konají.

Nakonec jen výzva, neberme si vzor z naší politické scény, nedělejme puče, nepomlouvejme se navzájem. Snažme se pro prospěch svazu konat v rámci stanov, chtějme to od funkcionářů ZO až po předsedu RV a po KRK. Žádejme po nich informace, ale hlídejme, jak se usnesení plní a jak se řeší neplnění, špatné hospodaření, nedodržení stanov. Pak bude svaz pracovat dobře a budeme moci být hrdí, jakou máme včelařskou organizaci.

Závěrem. S většinou z těch, kteří jsou nyní středem diskuze jsem se v minulosti setkal, vážím si jejich práce. Ale co jsem napsal není na podporu nikoho z nich. K tomu, abych mohl zaujmout stanovisko nemám dost informací. V tom co dostáváme do schránek a čteme v diskuzích jsou dva názory v podstatě opačné a tak, kde je pravda. Nechme RV i PRV pracovat, ale chtějme informace a osobní zodpovědnost všech za jejich rozhodování.

Pokud někdo chcete reagovat, nerozšiřujte diskuzi a pište mi na osobní mail. zdenek.lencuk@gmail.com

Hezký den, Zdeněk Lenčuk.

Prozatím vše.

2013   Obnova registrace chovatele

Při vyřizování dotací podle NV č. 197/2005 Sb. v platném znění bylo zjištěno, že řada chovatelů - žadatelů o dotaci není v evidenci chovatelů u ČMSCH, a.s., uvedena. Zjistilo se, že jde o chovatele, kteří po tři roky nereagovali na dopisy ČMSCH, a.s.., a potvrzení o registraci v ústřední evidenci nevraceli zpět. Byli proto z evidence vymazání, aniž by o tomto kroku vyrozuměni. Chovatelům, kteří již měli své registrační číslo a byli pro nečinnost vymazáni z evidence, by se mělo jejich číslo znovu obnovit po odeslání starého záznamu o registraci. Upozorňujeme, že pokud žadatel o dotaci, v jejichž podmínkách poskytování je povinnou náležitostí údaj o registračním čísle chovatele, nebude uveden v ústřední evidenci chovatelů, pak dotaci nedostane!.

2013   Přednáška

V neděli 7. dubna 2013 od 14:00 hodin proběhne pro včelaře v restauraci Jimram v Jimramově, přednáška přítele ing. Jiřího Zigala z Vilémovic na téma "Ošetřování včelstev během roku".

2013   Výroční členská schůze

Výroční členská schůze se uskuteční v neděli 3.3.2013 ve 14.oo hodin v restauraci Jimram.

2013   Odevzdání směsného vzorku měli

Do 20. ledna 2013 odevzdat příteli Josefu Čuprovi směsné vzorky měli. Z každého registrovaného stanoviště se odevzdává jeden směsný vzotek. Správný popis vzorků v sekci "Zdraví včel".

2012   Přednáška

V sobotu 8. prosince 2012 od 13:00 hodin proběhne pro včelaře v restauraci Panský dům v Jimramově, přednáška přítele ing Leoše Dvorského z Mladé Boleslavy na téma "Ošetřování včelstev během roku". Léčba kyselinou mravenčí.

2012  Výplata národní dotace

V neděli 25. listopadu 2012 od 13:00 do 14:30 hodin proběhne pro naše včelaře v restauraci Panský dům v Jimramově, výplata dotace v rámci dotačního programu 1. D. Podpora včelařství.

2012   Výše „národní" dotace je již známa

Ve čtvrtek 15. listopadu 2012 bylo ČSV doručeno rozhodnutí Ministerstva zemělství ČR ze dne 14. listopadu 2012 (reg. č. 789/2012-7240 Sý) o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu 1. D. Podpora včelařství. Sazba dotace činí 133,00 Kč na včelstvo.

2012   Účelový příspěvek roku 2012.

Na základě rozhodnutí RV ze dne 11. 11. 2012 bude vybírán účelový příspěvek za jedno včelstvo ve výši 4,- Kč jako jednorázový příspěvek do Svépomocného fondu.

2012   Účelový příspěvek - informace

Informace o důvodu příspěvku.

2012   Nařízení Státní veterinární správy

Mimořádná veterinární opatření z důvodu výskytu a k zamezení šíření nebezpečné nákazy - varroázy včel v Kraji Vysočina.

2012   Žádost o dotaci 1.D

Nezapomeňte do 15. září 2012 podat vyplněnou žádost o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu 1. D. Podpora včelařství.

2012   Vyšetření včel

Do dokumentů přidána objednávka na vyšetření včel.

2012   Pekařský med, pouze na pečení

Vyjádření státní veterinární správy…

2012   Výroční členská schůze

Výroční členská schůze se uskuteční v neděli 26.2.2012 ve 14.oo hodin v restauraci Panský dům.

2012   Odevzdání směsného vzorku měli

Do 10. ledna 2012 odevzdat příteli Josefu Čuprovi směsné vzorky měli. Z každého registrovaného stanoviště se odevzdává jeden směsný vzotek. Správný popis vzorků v sekci "Zdraví včel".

7.11.2011   Výše „národní" dotace je již známa

Ve čtvrtek 3. listopadu 2011 bylo ČSV doručeno rozhodnutí Ministerstva zemělství ČR ze dne 3. listopadu 2011 (reg. č. 889/2011-7240 Sý) o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu 1. D. Podpora včelařství. Sazba dotace činí 97,50 Kč na včelstvo.

2011   Vyšetření medu

Během měsíce dubna proběhne u naší organizace vyšetření směsných vzorků medu na nepřítomnost původce moru včelího plodu Paenibacillus larvae. Odběr bude proveden za pomoci důvěrníků.

Metodika odběru vzorků medu.

2011   Výroční členská schůze

Výroční členská schůze se uskuteční v neděli 27.2.2011 ve 14.oo hodin v restauraci Jimram.

2011   Odevzdání směsného vzorku měli

Do 10. ledna 2011 odevzdat příteli Josefu Čuprovi směsné vzorky měli. Z každého registrovaného stanoviště se odevzdává jeden směsný vzotek. Správný popis vzorků v sekci "Zdraví včel".

3.11.2010   Výše „národní" dotace je již známa

V pondělí 1. listopadu 2010 bylo ČSV doručeno rozhodnutí Ministerstva zemělství ČR ze dne 1. listopadu 2010 (reg. č. 159/2010-131309) o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu 1. D. Podpora včelařství. Sazba dotace činí 133,00 Kč na včelstvo.

2.11.2010   Přednáška a výplata národní dotace

V neděli 21. listopadu 2010 od 14:00 do 15:00 hodin proběhne v restauraci Jimram pro naše včelaře, výplata dotace v rámci dotačního programu 1. D. Podpora včelařství.

Poté proběhne přednáška přítele Miroslava Zeleného z Nového Města nad Metují na téma "Ošetřování včelstev během roku". Délka trvání přednášky je plánována asi na 3 hodiny. Po přednášce bude následovat občerstvení.

16.8.2010   Výzva k odevzání podkladů

Odevzat svému důvěrníkovi nebo jednateli ZO nejpozději do 15.9.2010 přílohu k žádosti dotačního programu 1.D. - Podpora včelařství a podklady pro statistický výkaz pro včelařství v ČR v roce 2010

14.4.2010   Udržitelný rozvoj chovu včel

Dopis od předsedy ÚV ČSV, o.s. Vážený příteli, děkuji všem funkcionářům ZO ČSV v Jimramově za přípravu a realizaci semináře, který se uskutečnil v neděli dne 11. dubna 2010 na Skalském dvoře. Měl vynikající organizační i obsahovou úroveň, byl perfektně zajištěn. Jsem přesvědčen o tom, že tento typ akcí pro širokou včelařskou veřejnost je nejúčinnější formou předávání informací o dění v oboru i v Českém svazu včelařů. Věřím, že erudice a entuziasmus, jímž funkcionáři Vaší ZO oplývají, budou impulsem pro pořádání dalších akcí tohoto typu. Děkuji Vám za chvíle, které jsem mohl v neděli strávit ve společnosti přátel z Jimramova. Všichni máte moji plnou podporu, myslím, že mohu o identickou podporu požádat i já Vás. Přeji úspěchy a pevné zdraví. Prosím, abyste s obsahem tohoto textu seznámil výbor Vaší ZO ČSV. Děkuji. S přátelským pozdravem Luděk Sojka.

2010   Přednášky přátel z Nového Města na Moravě

8. 4. 2010. Přednáška ing. Jiřího Zigala.Místo Dům s pečovatelskou službou na Žďárské ul. v Novém Městě na Moravě v 16:00 hodin. Pro velký úspěch v minulém roce jsme opět pozvali tohoto včelařského odborníka. Přednášet bude na téma Ošetřování včelstev během kalendářního roku, ale jak ho známe nedělá mu problém zabrousit i do témat jiných.

15. 4. 2010. Přednáška přítele Josefa Jaroše z Věžnice u Havlíčkova Brodu.Místo Dům s pečovatelskou službou na Žďárské ul. v Novém Městě na Moravě v 16:00 hodin. Vybral si téma ošetřování včelstev a racionalizace včelaření. Jedná se o velmi zkušeného včelaře z pozoruhodnými výsledky, podloženými téměř padesátiletou praxí. Jsem přesvědčen o tom, že pokud by včelařská veřejnost byla již dříve seznámena s jeho včelařskými postupy a zkušenostmi mohlo být české včelařství na kvalitativně vyšší úrovni než dnes. Dovoluji si pozvat též včelaře z jeho domovské organizace, podle hesla „Doma není nikdo prorokem“ je pravděpodobné, že ho uslyší přednáše t dříve mimo vlastní region, než mezi svými.

19. 4. 2010. Přednáška předního českého odborníka a vědeckého pracovníka ing. Dalibora Titěru z Výzkumného ústavu včelařského v Dole.V sále ZD Nové Město na Moravě na Petrovické ulici opět v 16:00 hodin. Přednášet bude na pro včelaře z novoměstska velmi aktuální téma Včelí nemoci a boj proti nim. Přednáška se koná ve velkém sále s ozvučením. Všichni se vejdou, každý bude slyšet a všichni jste zváni.

2010   Výroční členská schůze

Výroční členská schůze se uskuteční v neděli 21.2.2010 ve 14.oo hodin v restauraci Panský dům.

2010   Odevzdání směsného vzorku měli

10. ledna 2010 odevzdat příteli Josefu Čuprovi směsné vzorky měli. Z každého registrovaného stanoviště se odevzdává jeden směsný vzotek. Správný popis vzorků v sekci "Zdraví včel".

22.11.2009   Výplata národní dotace

V neděli 22. listopadu 2009 v 9:00 hodin proběhne v restauraci Panský dům pro naše včelaře, výplata dotace v rámci dotačního programu 1. D. Podpora včelařství.

29.10.2009   Udržitelný rozvoj chovu včel

Základní organizace Českého svazu včelařů,o.s. Jimramov ve spolupráci: Výzkumný ústav včelařský Dol, Cech profesionálních včelařů při ČSV a okresním výborem ČSV, o. s. ve Žďáře nad Sázavou pořádají již III. ročník odborného včelařského semináře na téma „Udržitelný rozvoj chovu včel" se zaměřením Spolupráce profesionálních a zájmových včelařů, který se uskuteční v neděli 11. dubna 2010 na školicím středisku hotelu „Skalský dvůr" v Lísku u Bystřice nad Pernštejnem. Program umístěn do dokumentů.

21.10.2009   Výše „národní" dotace je již známa

V úterý 20. října 2009 bylo Českému svazu včelařů doručeno rozhodnutí Ministerstva zemědělství České republiky ze dne 19. října 2009 (reg. č. 812/2009-7240Sý) o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu 1. D. Podpora včelařství. Sazba dotace činí 141,00 Kč na včelstvo.

9.9.2009   Členský příspěvek na rok 2010

Členský příspěvek na rok 2010 zůstává stejný a to 200 Kč + 16 Kč na včelstvo

9.8.2009   Výzva k odevzání podkladů

Odevzat nejpozději do 15.9.2009 přílohu k žádosti dotačního programu 1.D. - Podpora včelařství a podklady pro statistický výkaz pro včelařství v ČR v roce 2009

9.8.2009   Nový vzhled stránek

Naše stránky tímto dnem mají nový kabát. Doufáme že se Vám budou líbit. Současně se také omlouváme za nedokončené sekce, na kterých v současné době intenzivně pracujeme.

11.7.2009   Zájezd

Zájezd do Svojanova k příteli Vydrovi na kurz chovu matek se zúčastnilo 27 našich včelařů.

22.2.2009   Výroční členská schůze

Výroční členská schůze proběhla 22.2.2009 ve 14.oo hodin v restauraci Panský dům.

1.9.2008   Členský příspěvek na rok 2009

Členský příspěvek na rok 2009 byl stanoven na 200 Kč + 16 Kč na včelstvo