Budoucnost

Cílem organizace je:

Zabránit snižování počtu včelařů a včelstev v oblasti kde působí naše organizace. Stabilizace počtu včelstev na co nejpřijatelnější úrovni, která by zajistila kvalitní opylení všech rostlinných druhů, které jsou závislé na včelách.

Udržení dobrého zdravotního stavu včelstev a zabránit zavlečení některých nebezpečných onemocnění jako je např. mor včelího plodu a některá nová virová onemocnění plodu. V současné době se snažíme pomoci členům při léčení včelstev na potírání roztoče Varroa, což je v současné době snad nejdůležitější činností organizace, která se provádí na základě zákona č. 166/99 Sb. a opatření Státní veterinární správy.

Na úseku zkvalitňování chovatelské činnosti se snažíme zajišťovat odborné přednášky, zájezdy a semináře z cílem získávání objektivních informací o kvalitě nabízených a prodávaných včelích matek.