Včelařské kroužky při ZO Jimramov

První včelařský kroužek při ZO ČSV Jimramov byl založen v březnu roku 2002 a svoji činnost zahájil v 1.dubna téhož roku. Vedení kroužku se ujal přítel Zdeněk Vraspír z Jimramovských Pavlovic. V kroužku při založení pracovalo sedm mladých včelařů. Učebna se nachází v ZŠ Věcov a stanoviště včel je v areálu ZD Vrchy Věcov. Ke konci roku 2017 navštěvovalo tento včelařský kroužek 18 mladých včelařů, kteří se starají o troje včelstva.
V pořadí druhý včelařský kroužek při ZO ČSV Jimramov se podařilo založit v únoru roku 2011 a od 1. března téhož roku zahájil svoji činnost. Vedení kroužku se chopila Reina Raaschová, zdatně ji pomáhají Růžena Karmazínová a Pavel Šafr. Kroužek při založení našel zázemí v ZŠ Jimramov. Při založení kroužku v něm pracovalo 12 mladých včelařů. Ke konci roku 2017 navštěvovalo kroužek 21 mladých včelařů. V současnosti našel kroužek provizorní zázemí v místnosti místní sokolovny. Do budoucna se bude muset zajistit nějaké stabilní zázemí. Stanoviště včel mají na pozemku včelaře Pavla Šafra. Mladí včelaři se prozatím starají o jedno včelstvo.

Včelařský kroužek Věcov

box box Učebna včelařského kroužku Učebna včelařského kroužku
box box Učebna včelařského kroužku Stanoviště včel včelařského kroužku
box box Kroužek s vedoucím Zdeňkem Vraspírem Kroužek s vedoucím Zdeňkem Vraspírem
box
box
Práce v dílně s vedoucím Práce v dílně s vedoucím